Nowoczesne Rozwiązania w Budownictwie

Quellgummi – Pęczniejące Profile Uszczelniające

Masa trwale plastyczna

Quellgummi – to innowacyjne, pęczniejące pod działaniem wody profile uszczelniające, stworzone z myślą o zapewnieniu skutecznego uszczelnienia przerw oraz dylatacji w konstrukcjach segmentowych (prefabrykaty betonowe/segmenty betonowe) dla ciśnienia wody maksymalnie 5 bar. Taśma wykonana jest z gumy butylowej, pęczniejącej w wodzie, żywicy, polietylenu i silikonu.

Quellgummi stosowane są do uszczelnienia:
  • konstrukcji tunelowych realizowanych metodą (TBM)
  • przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych
  • przerw roboczych między elementami prefabrykowanymi
  • dylatacji między istniejącym a nowym obiektem
  • dylatacji między elementami prefabrykowanymi
  • przejść rurowych i kablowych

Zdolność pęcznienia do ponad 400 %
Podczas kontaktu z wodą zdolność pęcznienia jest 4 razy większa od wielkości pierwotnej.
Działanie uszczelniające zostaje uzyskane poprzez wzrastające ciśnienie pęcznienia. Taśma nie traci swej funkcji uszczelniającej nawet wtedy, gdy szczelina charakteryzuje się zmienny rozmiarem. Także nierówności i szorstkość nie wpływają negatywnie na działanie pęczniejące taśmy. Uszczelnienie następuje przez nacisk. Proces pęcznienia jest odwracalny.

Quellgummi montowane na połączeniach elementów prefabrykowanych

Schemat uszczelnienia dylatacji między istniejącym, a nowym obiektem.

*istnieje możliwość wyprodukowania taśmy o dowolnych wymiarach na życzenie klienta

Zastosowanie przy budowie tuneli.
Konstrukcje tunelowe, realizowane w ramach drążenia tuneli za pomocą urządzeń tarczowych (TBM), mają obecnie szczególne znaczenie przede wszystkim w przypadku konstrukcji o dużej głębokości, narażonych na ekstremalnie trudne warunki wód gruntowych. Metoda ta jest często stosowana w takich konstrukcjach jak metro, przewody wodociągowe, miejskie systemy przewodów kanalizacyjnych, kanały kablowe itd. Przy tego rodzaju pracach budowlanych mogą być z powodzeniem wykorzystywane taśmy QUELLGUMMI.  Najnowsze trendy dotyczące metod drążenia tuneli tarczą przewidują stosowanie różnych segmentów tubingowych, które na większych głębokościach i przy coraz wyższych ciśnieniach wody muszą być trwale i pewnie uszczelnione.