Nowoczesne Rozwiązania w Budownictwie

Iniekcja

Zastosowanie:

Wąż iniekcyjny służy do uszczelniania szczelin roboczych w betonowych elementach budowlanych, przepustach rurowych i innych przerwach technologicznych. Stosując wąż iniekcyjny, nie musimy tworzyć szalunków np. dla obrzeży ani kłaść taśm lub blach do uszczelniania spoin. Wąż iniekcyjny składa się z rurki z PCV z okrągłymi otworami do równomiernego wtłaczania żywicy. Ochronę przed przenikaniem cząsteczek betonu
w czasie betonowania stanowi otulina z gęstej tkaniny. Druga zewnętrzna otulina z tworzywa sztucznego chroni węże przed uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi w czasie układania lub betonowania. Obie warstwy otuliny przepuszczają jednak żywicę nawet przy niskim ciśnieniu. Żywica jest równomiernie rozprowadzana i dokładnie wypełnia szczelinę roboczą.

Sposób działania:

W przypadku gdy proces betonowania dwóch elementów budowlanych, np. płyty dennej / ściany jest przesunięty w czasie, proces kurczenia się betonu może spowodować tworzenie się rys. W zależności od wykorzystania i wymagań stawianych elementom budowlanym konieczne jest uszczelnienie rysy tak, aby nie przedostawała się do niej woda. W tym celu po wykonaniu pierwszego betonowego odcinka instaluje się wąż iniekcyjny, a podczas drugiego betonowania pokrywa się go betonem. Po zakończeniu procesu kurczenia, najwcześniej po 21 dniach, można przystąpić do wtłaczania żywicy. Żywica przedostaje się do szczeliny roboczej i jednocześnie uszczelnia wszystkie występujące w danym miejscu rysy.

Montaż:

Wąż iniekcyjny układa się centralnie z otuliną o grubości 8 cm na czystej wyrównanej powierzchni spoiny, jednak przy grubościach ścian powyżej 50 cm w odległości ok 25 cm od strony napływu wody. Do przymocowania służą kołki z obejmą lub obejmy z otworem, które umieszcza się co ok. 15 cm. Innym rozwiązaniem są okrągłe siatki montażowe. Końcówki węża wkłada się do gniazda osłonowego, który należy umieścić w dobrze dostępnym miejscu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie iniektorów. Długość jednego odcinka węża nie powinna przekraczać ok. 10 m. Należy zwracać uwagę na to, aby wąż nie był zagięty. Gdy wąż prowadzony jest najpierw poziomo, a potem w górę, miejsce przejścia z jednego położenia w drugie powinno mieć kształt „S”. Wąż nie może się znajdować zbyt blisko późniejszej krawędzi betonu, ponieważ podczas wtłaczania żywicy wytworzy się ciśnienie, które może uszkodzić beton, a tym samym uniemożliwić wtłaczanie żywicy.

Ważne!

Podczas betonowania drugiego odcinka należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania spoiny oraz przeprowadzania procesu betonowania, które znajdują się w normie DIN 1045 i instrukcjach DBV. Prosimy zapoznać się z instrukcja montażu i ogólnym atestem nadzoru budowlanego.

Wąż iniekcyjny
Wąż iniekcyjny
Obejmy
Paker szalunkowy
Puszka
Siatka montażowa