Nowoczesne Rozwiązania w Budownictwie

CEMflex VB – Blacha Uszczelniająca

Aktywne uszczelnienie
 • CEMflex VB – to nowoczesny system uszczelnień gwarantujący stuprocentową szczelność obiektu. Oferuje zwielokrotnione bezpieczeństwo w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań.
 • CEMflex VB eliminuje wszystkie wady wynikające ze złego ułożenia taśmy, niepoprawnego łączenia poszczególnych odcinków.
 • Aktywna blacha CEMflex VB jest obustronnie pokryta specjalna „aktywną” opatentowaną powłoką, której połączenie ze świeżym betonem zapobiega dyfuzji systemu blach szczelinowych CEMflex VB .
 • Oprócz nadzwyczaj silnego zespolenia z betonem otoczenia specjalną powłoką wspomaga „aktywnie” naturalne spiekanie się betonu (aktywne tworzenie się wapienia i aktywna krystalizacja).
 • W przypadku aktywnej blachy CEMflex VB nie występuje niebezpieczeństwo przedwczesnej niszczącej aktywacji. Stosowanie CEMflex VB jest niezależne od warunków pogodowych (tj. deszcz, śnieg wysoka lub niska temperatura).
 • Nie ma konieczności stosowania folii ochronnych, które w trakcie betonowania należy usuwać. Zabrudzenia betonem są aktywnie krystalizowane.

Krystalizacja!

Trwale aktywny proces samouszczelnienia! Szczelność sprawdzona do 5 barów ciśnienia wody (badanie przy zaledwie 7,5 cm wysokości blachy!!!)… nieszkodliwa dla wody pitnej! Posiadamy powszechne świadectwo jakości nadzoru budowlanego wydane przez MPA Stuttgart.

Odkryj moc innowacji z blachą uszczelniającą CEMflex VB

 • Działanie uszczelniające blachy CEMflex VB zostało udowodnione w Instytucie Badań Materiałów w Stuttgarcie i potwierdzone w ogólnej ekspertyzie nadzoru budowlanego.

PARAMETRY PRODUKTÓW CEMflex VB Ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,75 mm. Długość elementów 2000 mm. Wysokość elementów 150 mm. Grubość aktywnej powłoki ma charakter nierównomierny celem zapewnienia lepszej przyczepności blachy do betonu i wynosi ok. 0,5 mm. Chroni również przed korozją.

Efekt uszczelniania blachy do przerw roboczych CEMflex VB powstaje  dzięki reakcji składników w  patentowanej specjalnej powłoce w połączeniu ze składnikami betonu. Dzięki zjawisku osmozy krystalizacja przenika głęboko w system kapilarny betonu. Kombinacja różnych składników tworzy bardzo drobną krystalizację względnie spiekanie w strukturze budowli, które uszczelniają kapilary i rysy skurczowe, wypierając jednocześnie wilgoć.

Proces odbywa się zarówno od strony z której napiera woda jak i od strony przeciwnej. Bez dostępu wilgoci składniki specjalnej powłoki są nieaktywne. W przypadku późniejszego napływu wody następuje samodzielna reakcja chemiczna i rozpoczyna się ponowny automatyczny proces uszczelniania.
Krystalizacja względnie spiekanie przenika jeszcze głębiej w strukturze betonu. Jest to skutek unikalnych właściwości związków chemicznych specjalnego powleczenia, które stale reagują na wilgoć i uszczelniają („aktywny efekt samonaprawiania wzgl. aktywny proces autouszczelniania”).

Działanie uszczelniające blachy CEMflex VB zostało udowodnione w Instytucie Badań Materiałów w Stuttgarcie i potwierdzone w ogólnej ekspertyzie nadzoru budowlanego.

Cząstka powleczenia blachy

Cząstka powleczenia blachy poddana działaniu wody

Pierwotne kryształki w kształcie ostrych igiełek tworzą na cząstkach specjalnego powleczenia włóknistą powłokę, co powoduje aktywne wypieranie wody!

Obszar, gdzie blachy CEMflex VB zachodzą na siebie (tylko10 cm) zamyka się automatycznie pod wpływem działania wody! Proces przebiega błyskawicznie, tzn.
w ciągu kilku sekund (krystalizacja + spiekanie).

Proces krystalizacji

Narastanie krystalicznych włókien

Pierwsze kryształki w kształcie ostrych igiełek tworzą na cząsteczkach specjalnego powleczenia włóknistą powłokę. Wodorotlenek wapienny jest wyraźnie widoczny w formie większych kryształków! Podczas tego procesu wodorotlenek wapienny wytrąca się krystalicznie w pseudoheksagonalnej postaci, w ten sposób uszczelnia.

Narastanie krystalicznych igieł

Igiełki narastają w kierunku napływającej wody. Dzięki temu woda jest wypierana z porowatej struktury i szczeliny roboczej i tym samym wzrasta szczelność całej konstrukcji betonowej.

Wbudowana CEMflex VB

CEMflex ma bardzo dobrą przyczepność do betonu!

Woda jest zatrzymywana w przerwie roboczej! Wzrasta wartość pH wody i następuje wymiana jonów!

Początek krystalizacji! Narastanie włókien i igiełek krystalicznych!

Początek spiekania i tworzenia wapienia w szczelinie.

Montaż Aktywnej Blachy

Aktywną blachę CEMflex VB montujemy bezpośrednio na zbrojeniu za pomocą specjalnych klamer, które służą stabilizacji blachy. Odcinki łączymy na zakład ok.10 cm i spinamy klamrami, które są w zestawie. W przypadku zaokrągleń lub naroży należy wygiąć blachę CEMflex VB w odpowiedni kształt.
Nie jest konieczne, jak w przypadku innych systemów uszczelnień, żadne klejenie połączeń, gdyż uszczelnienie styków następuje samoczynnie poprzez aktywną krystalizację i mineralizację, nie należy zdejmować żadnych folii przed i w trakcie betonowania co jest dużą zaletą aktywnej blachy CEMflex VB. Uszczelnienie styków zachodzi aktywnie poprzez krystalizacje i mineralizację.
Aktywną blachę CEMflex VB można również stosować jako blachę wciskaną w świeży beton, wtedy nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klamer stabilizujących.
Bardzo ważnym i nieodzownym elementem montażu blachy CEMflex VB jest odpowiednie zawibrowanie betonu po obu stronach blachy.
Brak ograniczeń w montażu wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych: w przypadku blach z bentonitem istnieje niebezpieczeństwo przedwczesnej aktywacji, a w przypadku powleczonych bitumem lub butylem przy wysokich temperaturach możliwe sklejanie elementów, przy niskich konieczność podgrzania powierzchni zakładów.

Blachę zespalającą CEMflex VB z obustronną powłoką należy zamontować centralnie w szczelinie i zamocować (za pomocą strzemienia Fugenblech VB).Złącza należy połączyć na zakładkę tylko 10 cm! Uszczelniają się one samoczynnie! Nie jest konieczne żadne klejenie złączy i nie trzeba zdejmować żadnej folii! Składowanie: Składować zawsze w suchym miejscu!

W przypadku zaokrągleń naroży, blachę uszczelniającą CEMflex VB należy po prostu wygiąć w odpowiedni kształt.

CEMflex VB – to nowoczesny system uszczelnień gwarantujący stuprocentową szczelność obiektu. Oferuje zwielokrotnione bezpieczeństwo
w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań.
CEMflex VB eliminuje wszystkie wady wynikające ze złego ułożenia taśmy, niepoprawnego łączenia poszczególnych odcinków.
Aktywna blacha CEMflex VB jest obustronnie pokryta specjalna „aktywną” opatentowaną powłoką, której połączenie ze świeżym betonem
zapobiega dyfuzji systemu blach szczelinowych CEMflex VB.

 

Aktywna blacha uszczelniająca

 • W przypadku aktywnej blachy CEMflex VB nie występuje niebezpieczeństwo przedwczesnej niszczącej aktywacji.
 • Stosowanie CEMflex VB jest niezależne od warunków pogodowych (tj. deszcz, śnieg wysoka lub niska temperatura).
 • Nie ma konieczności stosowania folii ochronnych, które w trakcie betonowania należy usuwać. Zabrudzenia betonem są aktywnie krystalizowane.

 

 • Stuprocentowa szczelność obiektu, uszczelnienie krystalizacyjne spiekanie dzięki tworzeniu wapnia.
 • Prosty i szybki montaż na zbrojeniu, opatentowany system mocowania.
 • Łatwe i szybkie łączenie kolejnych odcinków, szybkozłączne klamry spinające.
 • Eliminacja skomplikowanych kształtek, ręczne zaginanie blach i klamry.
 • Eliminacja specjalistycznego sprzętu bez zgrzewarek, spawarek itp..

 

 • Ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,75 mm.
 • Długość elementów 2000 mm.
 • Wysokość elementów 150 mm.
 • Grubość aktywnej powłoki ma charakter nierównomierny celem zapewnienia lepszej przyczepności blachy do betonu i wynosi ok. 0,5 mm.
 • Chroni również przed korozją.

 

 • Efekt uszczelniania blachy do przerw roboczych CEMflex VB powstaje dzięki reakcji składników w opatentowanej specjalnej powłoce w połączeniu ze składnikami betonu. Dzięki zjawisku osmozy krystalizacja przenika głęboko w system kapilarny betonu. Kombinacja różnych składników tworzy bardzo drobną krystalizację względnie spiekanie w strukturze budowli, które uszczelniają kapilary i rysy skurczowe, wypierając jednocześnie wilgoć.

 

 • Proces odbywa się zarówno od strony z której napiera woda jak i od strony przeciwnej. Bez dostępu wilgoci składniki specjalnej powłoki są nieaktywne. W przypadku późniejszego napływu wody następuje samodzielna reakcja chemiczna i rozpoczyna się ponowny automatyczny proces uszczelniania.
 • Krystalizacja względnie spiekanie przenika jeszcze głębiej w strukturze betonu. Jest to skutek unikalnych właściwości związków chemicznych specjalnego powleczenia, które stale reagują na wilgoć i uszczelniają („aktywny efekt samonaprawiania wzgl. aktywny proces autouszczalniania”).
 • Obszar, gdzie blachy CEMflex VB zachodzą na siebie (tylko10 cm) zamyka się automatycznie pod wpływem działania wody! Proces uszczelnienia przebiega błyskawicznie, tzn. w ciągu kilku sekund (krystalizacja + spiekanie).
 • Działanie uszczelniające blachy CEMflex VB zostało udowodnione w Instytucie Badań Materiałów w Stuttgarcie i potwierdzone w ogólnej ekspertyzie nadzoru budowlanego.

Narastanie krystalicznych włókien
Pierwsze kryształki w kształcie ostrych igiełek tworzą na cząsteczkach specjalnego powleczenia włóknistą powłokę. Wodorotlenek wapienny jest wyraźnie widoczny w formie większych kryształków! Podczas tego procesu wodorotlenek wapienny wytrąca się krystalicznie w pseudoheksagonalnej postaci, w ten sposób uszczelnia.

Narastanie krystalicznych igieł
Igiełki narastają w kierunku napływającej wody. Dzięki temu woda jest wypierana z porowatej struktury i szczeliny roboczej i tym samym wzrasta szczelność całej konstrukcji betonowej.

 

Aktywną blachę CEMflex VB montujemy bezpośrednio na zbrojeniu za pomocą specjalnych klamer, które służą stabilizacji blachy. Odcinki łączymy na zakład ok.10 cm i spinamy klamrami, które są zestawie. W przypadku zaokrągleń lub naroży należy wygiąć blachę CEMflex VB w odpowiedni kształt.

 • Nie jest konieczne jak w przypadku innych systemów uszczelnień żadne klejenie połączeń, gdyż uszczelnienie styków następuje samoczynnie poprzez aktywną krystalizację i mineralizację, nie należy zdejmować żadnych folii przed i w trakcie betonowania co jest dużą zaletą aktywnej blachy CEMflex VB. Uszczelnienie styków zachodzi aktywnie poprzez krystalizacje i mineralizację.
 • Aktywną blachę CEMflex VB można również stosować jako blachę wciskaną w świeży beton, wtedy nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klamer stabilizujących.
 • Bardzo ważnym i nieodzownym elementem montażu blachy CEMflex VB jest odpowiednie zawibrowanie betonu po obu stronach blachy.
 • Brak ograniczeń w montażu wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych: w przypadku blach z bentonitem istnieje niebezpieczeństwo przedwczesnej aktywacji w przypadku powleczonych bitumem lub butylem przy wysokich temperaturach możliwe sklejanie elementów, przy niskich konieczność podgrzania powierzchni zakładów.

 

 • Blachę zespalającą CEMflex VB z obustronną powłoką należy zamontować centralnie w szczelinie i zamocować (za pomocą strzemienia Fugenblech VB).Złącza należy połączyć na zakładkę tylko 10 cm! Uszczelniają się one samoczynnie! Nie jest konieczne żadne klejenie złączy i nie trzeba zdejmować żadnej folii!
 • W przypadku zaokrągleń naroży, blachę uszczelniającą CEMflex VB należy po prostu wygiąć w odpowiedni kształt.
 • Składowanie: Składować zawsze w suchym miejscu!