Nowoczesne Rozwiązania w Budownictwie

Arsbet LW

ARSBET LW - środek do pielęgnacji świeżego betonu

ARSBET LW to niezawierający rozpuszczalników, emulgujący produkt zabezpieczający świeży beton, elementy betonowe, cementowe posadzki przemysłowe przed szybkim odparowaniem wody w wyniku wysokich temperatur, silnych wiatrów oraz niskiej wilgotności powietrza. Po naniesieniu na powierzchnię świeżego betonu tworzy szczelną, przeźroczystą warstwę ochronną, która w wystarczającym stopniu zapobiega odparowaniu wody hydratacyjnej. Redukcja odparowania wody zmniejsza skłonność świeżo wylanego betonu oraz jego powierzchni po zdjęciu szalunków do osłabiania powierzchni i tworzeniu rys skurczowych. Dzięki zastosowaniu środka ARSBET LW zwiększa się wytrzymałość powierzchni betonu. ARSBET LW może służyć również jako środek do pielęgnacji powierzchni betonowych wygładzanych, zacieranych. Pielęgnowane powierzchnie środkiem ARSBET LW nie wymagają późniejszego czyszczenia/odtłuszczania betonu co umożliwia nanoszenie farb i innych powłok jako powłokę zabezpieczającą.

Dane techniczne

(określone przy temperaturze + 20°C, o ile nie zaznaczono inaczej)

Zastosowanie

ARSBET LW bez rozcieńczania nanieść metodą natryskową na rozszalowaną matową, wilgotną jeszcze powierzchnię betonu. Należy zwrócić uwagę, aby na betonie powstała dobrze zamknięta, biaława cienka warstwa (film) produktu. W przypadku betonu związanego produkt należy nanieść natychmiast po usunięciu szalunków. Nanoszenie pędzlem lub rolką jest możliwe tylko w przypadku betonu już stwardniałego. ARSBET LW, gdy znajduje się na zewnątrz, ulega po pewnym czasie samoistnemu rozkładowi i nie pozostawia plam na powierzchni betonu. W przypadku bardzo chłonnych powierzchni lub bardzo wysokich temperatur nanieść środek kolejny raz.