Copyright © 2019 ARS-3 Sp. z o.o. Sp. k.
Export Manager
 • +48 600 922 656
Open

CEMflex VB – aktywna blacha uszczelniająca

CEMflex VB

CEMflex VB – to nowoczesny system uszczelnień gwarantujący stuprocentową szczelność obiektu. Oferuje zwielokrotnione bezpieczeństwo
w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań.
CEMflex VB eliminuje wszystkie wady wynikające ze złego ułożenia taśmy, niepoprawnego łączenia poszczególnych odcinków.
Aktywna blacha CEMflex VB jest obustronnie pokryta specjalna „aktywną” opatentowaną powłoką, której połączenie ze świeżym betonem
zapobiega dyfuzji systemu blach szczelinowych CEMflex VB.

Aktywne uszczelnienie

Aktywna blacha uszczelniająca (FUGENBLECH VB)

 • W przypadku aktywnej blachy CEMflex VB nie występuje niebezpieczeństwo przedwczesnej niszczącej aktywacji.
 • Stosowanie CEMflex VB jest niezależne od warunków pogodowych (tj. deszcz, śnieg wysoka lub niska temperatura).
 • Nie ma konieczności stosowania folii ochronnych, które w trakcie betonowania należy usuwać. Zabrudzenia betonem są aktywnie krystalizowane.
cemflex VB Polska, sprzedaż

Zalety CEMflex VB

 • Stuprocentowa szczelność obiektu, uszczelnienie krystalizacyjne spiekanie dzięki tworzeniu wapnia.
 • Prosty i szybki montaż na zbrojeniu, opatentowany system mocowania.
 • Łatwe i szybkie łączenie kolejnych odcinków, szybkozłączne klamry spinające.
 • Eliminacja skomplikowanych kształtek, ręczne zaginanie blach i klamry.
 • Eliminacja specjalistycznego sprzętu bez zgrzewarek, spawarek itp..

PARAMETRY PRODUKTÓW CEMflex VB

 • Ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,75 mm.
 • Długość elementów 2000 mm.
 • Wysokość elementów 150 mm.
 • Grubość aktywnej powłoki ma charakter nierównomierny celem zapewnienia lepszej przyczepności blachy do betonu i wynosi ok. 0,5 mm.
 • Chroni również przed korozją.
CEMflex VB - parametry techniczne aktywnej blachy oraz łączników do tasm PVC

Opatentowana powłoka uszczelniająca do betonu

 • Efekt uszczelniania blachy do przerw roboczych CEMflex VB powstaje dzięki reakcji składników w opatentowanej specjalnej powłoce w połączeniu ze składnikami betonu. Dzięki zjawisku osmozy krystalizacja przenika głęboko w system kapilarny betonu. Kombinacja różnych składników tworzy bardzo drobną krystalizację względnie spiekanie w strukturze budowli, które uszczelniają kapilary i rysy skurczowe, wypierając jednocześnie wilgoć.
CEMflex VB - działanie na obszarze styku betonu, zbrojenia

Uszczelnienie w ciągu kilku sekund

 • Proces odbywa się zarówno od strony z której napiera woda jak i od strony przeciwnej. Bez dostępu wilgoci składniki specjalnej powłoki są nieaktywne. W przypadku późniejszego napływu wody następuje samodzielna reakcja chemiczna i rozpoczyna się ponowny automatyczny proces uszczelniania.
 • Krystalizacja względnie spiekanie przenika jeszcze głębiej w strukturze betonu. Jest to skutek unikalnych właściwości związków chemicznych specjalnego powleczenia, które stale reagują na wilgoć i uszczelniają („aktywny efekt samonaprawiania wzgl. aktywny proces autouszczalniania”).
 • Obszar, gdzie blachy CEMflex VB zachodzą na siebie (tylko10 cm) zamyka się automatycznie pod wpływem działania wody! Proces uszczelnienia przebiega błyskawicznie, tzn. w ciągu kilku sekund (krystalizacja + spiekanie).
 • Działanie uszczelniające blachy CEMflex VB zostało udowodnione w Instytucie Badań Materiałów w Stuttgarcie i potwierdzone w ogólnej ekspertyzie nadzoru budowlanego.
CEMflex VB - samouszczelnienie, krystalizacja

Proces krystalizacji cemflex VB

Proces krystalizacji CEMflex VB

Narastanie krystalicznych włókien
Pierwsze kryształki w kształcie ostrych igiełek tworzą na cząsteczkach specjalnego powleczenia włóknistą powłokę. Wodorotlenek wapienny jest wyraźnie widoczny w formie większych kryształków! Podczas tego procesu wodorotlenek wapienny wytrąca się krystalicznie w pseudoheksagonalnej postaci, w ten sposób uszczelnia.

Narastanie krystalicznych igieł
Igiełki narastają w kierunku napływającej wody. Dzięki temu woda jest wypierana z porowatej struktury i szczeliny roboczej i tym samym wzrasta szczelność całej konstrukcji betonowej.

Wbudowana CEMflex VB - bardzo dobra przyczepność do betonu!

Blacha uszczelniająca beton przed wilgocią, proces uszczelniania

Montaż aktywnej blachy CEMflex VB (Fugenblech VB)

Aktywną blachę CEMflex VB montujemy bezpośrednio na zbrojeniu za pomocą specjalnych klamer, które służą stabilizacji blachy. Odcinki łączymy na zakład ok.10 cm i spinamy klamrami, które są zestawie. W przypadku zaokrągleń lub naroży należy wygiąć blachę CEMflex VB w odpowiedni kształt.

 • Nie jest konieczne jak w przypadku innych systemów uszczelnień żadne klejenie połączeń, gdyż uszczelnienie styków następuje samoczynnie poprzez aktywną krystalizację i mineralizację, nie należy zdejmować żadnych folii przed i w trakcie betonowania co jest dużą zaletą aktywnej blachy CEMflex VB. Uszczelnienie styków zachodzi aktywnie poprzez krystalizacje i mineralizację.
 • Aktywną blachę CEMflex VB można również stosować jako blachę wciskaną w świeży beton, wtedy nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klamer stabilizujących.
 • Bardzo ważnym i nieodzownym elementem montażu blachy CEMflex VB jest odpowiednie zawibrowanie betonu po obu stronach blachy.
 • Brak ograniczeń w montażu wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych: w przypadku blach z bentonitem istnieje niebezpieczeństwo przedwczesnej aktywacji w przypadku powleczonych bitumem lub butylem przy wysokich temperaturach możliwe sklejanie elementów, przy niskich konieczność podgrzania powierzchni zakładów.
 • Blachę zespalającą CEMflex VB z obustronną powłoką należy zamontować centralnie w szczelinie i zamocować (za pomocą strzemienia Fugenblech VB).Złącza należy połączyć na zakładkę tylko 10 cm! Uszczelniają się one samoczynnie! Nie jest konieczne żadne klejenie złączy i nie trzeba zdejmować żadnej folii!
 • W przypadku zaokrągleń naroży, blachę uszczelniającą CEMflex VB należy po prostu wygiąć w odpowiedni kształt.
 • Składowanie: Składować zawsze w suchym miejscu!
Montaż cemflex vb, aktywnej blachy do uszczelnień przed wilgocią

Zadzwoń lub napisz do nas i zapytaj o ofertę na: CEMflex VB
+48 600 012 349