Copyright © 2019 ARS-3 Sp. z o.o. Sp. k.
Export Manager
  • +48 600 922 656
Open

Aktywne uszczelnienie – Fugenblach VB

Aktywne uszczelnienie
CEMflex VB

Fugenblech VB – to nowoczesny system uszczelnień gwarantujący stuprocentową szczelność obiektu. Oferuje zwielokrotnione bezpieczeństwo w stosunku do konwencjonalnych rozwiązań. Fugenblech VB eliminuje wszystkie wady wynikające ze złego ułożenia taśmy, niepoprawnego łączenia poszczególnych odcinków. Aktywna blacha Fugenblech VB jest obustronnie pokryta specjalna „aktywną” opatentowaną powłoką, której połączenie ze świeżym betonem zapobiega dyfuzji systemu blach szczelinowych Fugenblech VB. Oprócz nadzwyczaj silnego zespolenia z betonem otoczenia specjalna powłoka wspomaga „aktywnie” naturalne spiekanie się betonu (aktywne tworzenie się wapienia i aktywna krystalizacja). W przypadku aktywnej blachy Fugenblech VB nie występuje niebezpieczeństwo przedwczesnej niszczącej aktywacji. Stosowanie Fugenblech VB jest niezależne od warunków pogodowych tj. (deszcz, śnieg wysoka lub niska temperatura). Nie ma konieczności stosowania folii ochronnych, które w trakcie betonowanie należy usuwać. Zabrudzenia betonem są aktywnie krystalizowane.

Krystalizacja - aktywne uszczelnienie
Tabela krystalizacja, zalety krystalizacji

PARAMETRY PRODUKTÓW FUGENBLECH VB

Ocynkowana blacha stalowa o grubości 0,75 mm. Długość elementów 2000 mm. Wysokość elementów 150 mm. Grubość aktywnej powłoki ma charakter nierównomierny celem zapewnienia lepszej przyczepności blachy do betonu i wynosi ok. 0,5 mm. Chroni również przed korozją.

 

Efekt uszczelniania blachy do przerw roboczych Fugenblech VB powstaje dzięki reakcji składników w opatentowanej specjalnej powłoce w połączeniu ze składnikami betonu.

Fugenblach-na-obszarze-styku

Dzięki zjawisku osmozy krystalizacja przenika głęboko w system kapilarny betonu. Kombinacja różnych składników tworzy bardzo drobną ktystalizację względnie spiekanie w strukturze budowli, które uszczelniają kapilary i rysy skurczowe, wypierając jednocześnie wilgoć.

Proces odbywa się zarówno od strony z której napiera woda jak i od strony przeciwnej. Bez dostępu wilgoci składniki specjalnej powłoki są niaktywne lub już nie są aktywne. W przypadku poźniejszego napływu wody następuje samodzielna reakcja chemiczna i rozpoczyna się ponowny automatyczny proces uszczelniania. Krystalizacja wzgędnie spiekanie przenika jeszcze głębiej w strukturze betonu. Jest to skutek unikalnych właściwości związków chemicznych specjalnego powleczenia, które stale reagują na wilgoć i uszczelniają („ aktywny efekt samonaprawiania wzgl. aktywny proces autouszczalniania”).

aktywne-uszczelnienie

Proces krystalizacji

Narastanie krystalicznych włókienNarastanie-krystalicznych-włókien

Pierwsze kryształki w kształcie ostrych igiełek tworzą na cząsteczkach specjalnego powleczenia włóknistą powłokę. Wodorotlenek wapienny jest wyraźnie widoczny w formie większych kryształków! Podczas tego procesu wodorotlenek wapienny wytrąca się krystalicznie w pseudoheksagonalnej postaci i w ten sposób uszczelnia.

Narastanie krystalicznych igiełnarastanie-krystalicznych-igiel

Igiełki narastają w kierunku napływającej wody. Dzięki temu woda jest wypierana z porowatej struktury i szczeliny roboczej i tym samym wzrasta szczelność całej konstrukcji betonowej.

Wbudowana Fugenblach VB

wbudowana-fugenblech-vb

Montaż uszczelnienia aktywnego

Aktywną blachę Fugenblech VB montujemy bezpośrednio na zbrojeniu za pomocą specjalnych klamer, które służą stabilizacji blachy. Odcinki łączymy na zakład ok.10 cm i spinamy klamrami, które są zestawie. W przypadku zaokrągleń lub naroży należy wygiąć blachę Fugenblech VB w odpowiedni kształt. Nie jest konieczne jak w przypadku innych systemów uszczelnień żadne klejenie połączeń, gdyż uszczelnienie styków następuje samoczynnie poprzez aktywną krystalizację i mineralizację, nie należy zdejmować żadnych folii przed i w trakcie betonowania co jest dużą zaletą aktywnej blachy Fugenblech VB. Uszczelnienie styków zachodzi aktywnie poprzez krystalizacje i mineralizację. Aktywną blache Fugenblech VB można również stosować jako blachę wciskaną w świeży beton, wtedy nie ma potrzeby stosowania dodatkowych klamer stabilizujących. Bardzo ważnym i nieodzownym elementem montażu blachy Fugenblech VB jest odpowiednie zawibrowanie betonu po obu stronach blachy. Brak ograniczeń w montażu wynikających z niekorzystnych warunków atmosferycznych: w przypadku blach z bentonitem istnieje niebezpieczeństwo przedwczesnej aktywacji w przypadku powleczonych bitumem lub butylem przy wysokich temperaturach możliwe sklejanie elementów przy niskich konieczność podgrzania powierzchni zakładów.

montowanie-blachy-zespalajaca-fugenblech

Blachę zespalajacą Fugenblech VB z obustronną powłoką należy zamontować centralnie w szczelinie i zamocować (za pomocą strzemienia Fugenblech VB). Złącza należy połączyć na zakładkę tylko 10 cm! Uszczelniają się one samoczynnie!

zaokralglenia-narozen-blachy-fugenblech

W przypadku zaokrągleń naroży, blachę uszczelniającą Fugenblech VB należy po prostu wygiąć w odpowiedni kształt.

Uszczelnienia budynków

Uszczelnienia domów

Uszczelnienia do betonu

ACF- Contaflexaktiv

ACF- Contaflexaktiv

ACF– podstawowy element systemu Contaflexaktiv wykonany jest z ocynkowanej blachy pokrytej jednostronnie aktywnym bentonitem oraz samorozpuszczalną folią organiczną opóźniającą uaktywnienie bentonitu.

Table-kopia

schemat-acf-montaz-wymiary

Element ACF montujemy bezpośrednio na zbrojeniu za pomocą odginanych blaszek. Kolejne odcinki spinamy klamrami. System Contaflexaktiv umożliwia wykonanie każdej kształtki, naroża czy łuku na placu budowy. Kolejne odcinki łączymy klamrami z 10 cm zakładem.

element-acf-montaz-zdjecia-opis

Streckmetall

Streckmetall

streckmetall-dla-przerw-w-betonie-tabela-rozmiarow-zalecany-rozstaw-podparc

 

Streckmetall – siatka stalowa wykorzystywana jako szalunek tracony. Znajduje zastosowanie przy wykonaniu:

zastosowanie-arsform-i-streckmetallu

Zastosowanie arsform i streckmetallu obniża parcie świeżego betonu, w porównaniu z szalunkami zwykłymi. Od wysokości 3 m parcie to nie ulega podwyższeniu.

warunki-montazu-betonowania-zdjecia-szkicowe-opis

Arsform+ uszczelnienia

Arsform + Uszczelnienia

arsform-schemat-zastosowan

Arsform 100 i arsform 200 są produkowane w wersji z uszczelnieniem przerwy roboczej.

W Arsform 100 i 200 uszczelnie- nia mogą być montowane w wersji pojedynczej, wykorzystującej jeden typ uszczelnienia lub w wersji wy- korzystującej dowolną kombinację.

Rodzaj lub kombinację uszczelnie- nia określa projekt wykonawczy.

Wszystkie stosowane uszczelnie- nia w Arsform są typu aktywnego.

 

 Szalunki z uszczelnieniem

Rodzaje stosowanych materiałów uszczelniających:

szalunki-z-zamontowanymi-uszczelniaczami

Arsform

Arsform-zębate przerwy robocze

Arsform stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie dla wykonywania przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych.

Kształt oraz 2,5 cm głębokość profilu spełnia wszystkie międzynarodowe wymagania dla wykonania przerw roboczych najwyższej kategorii.

Zastosowany materiał do produkcji recostalu zapewnia chropowatą strukturę powierzchni, co gwarantuje optymalne połączenie.

Zębaty kształt przerwy roboczej eliminuje zjawisko “klawiszowania” między sąsiadującymi płytami żelbetowymi oraz gwarantuje ciągłość uszczelnienia przerwy roboczej.

Arsform jest jedynym szalunkiem dostarczanym w wersji z fabrycznie zamontowanym uszczelnieniem.

Program obejmuje:

rodzaje-arsfrom

 

Geometria Profilu

geometria-profilu-arsform

 

Arsform 1000

arsform-1000-dlugosc-elementu-redukcje-parcie-betonu

 

Zasady montażu

zasady-montazu-arsform-1000

 

Zastosowanie

Arsform 100 o wysokości powyżej 150 cm z zastosowaniem podpór stalowych. Pionowe kantówki powinny być montowane w rozstawie < 60 cm.

zastosowanie-arsform-100

Taśmy PVC

Taśmy PVC

Taśmy PVC znajdują zastosowanie przy wykonaniu uszczelnień przerw roboczych i dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych

Taśmy typu A są taśmami uszczelniającymi i mogą być stosowane tam, gdzie przewidywane są przerwy w betonowaniu przy równoczesnym wymogu zachowaniu szczelności przerwy roboczej.

Taśmy typu D są taśmami dylatacyjnymi i mogą być stosowane w miejscach gdzie projektowana jest szczelina dylatacyjna powstała na skutek skurczu, różnicy temperatur, nierównomiernego osiadania gruntu, itp.

Charakterystyka

charakterystyka-tasmy-uszczelnianajec-wewnetrzna-typ-a-typ-aa-typ-da-typd

 

Dla zapewnienia szczelności taśmy dylatacyjne powinny być łączone ze sobą za pomocą zgrzewania, wulkanizowania lub klejenia.

tasmy-pvc-zasady-doboru-podzial-tasm-specjalnych-aa-ecke-da-ecke-zalecania-montazu

Typ A wewnętrzna

tasmy-typ-a-wewnetrzna-typy-wymiary

Typ D wewnętrzna 

typ-d-wewnetrzna-typ-wymiar

Typ AA zewnętrzna

typ-aa-zwenetrzny-typ-wymiar

Typ DA zewnętrzna

typ-da-zewnetrzny-typ-wymiar

Taśmy kątowe

typ-aa-zewnetrzny-tasmy-pcv-typ-wymiar-obraz-katowe-tabela

Taśmy zamykające 

tasmy-katowe-typ-wymiar-tabela-obrazek

 

Rura uszczelniająca

rura-uszczelniajaca-tablea-wymiary-typ-budowa-umieszczenie

Rura uszczelniająca została zaprojektowana dla odizolowania poszczególnych pęknięć strukturalnych (spowodowanych skurczem) od siebie i uszczelnienia ich. Przebieg tych pęknięć zależy od zastosowania trójkątnych listew. Dla ścian o grubości do 350 mm odpowiednia jest rura Q1, natomiast dla grubszych ścian powinno się stosować rurę Q2.

Występuje w odcinkach:

Q1/Q2: 2,50m 3,00 m 4,00m, 5,00m Q3: 2,50m 2,75 m 3,00m 3,50m 5,00m

Zalety Stosowania

– precyzyjne powstawanie rysy wymuszonej w planowanym miejscu wywołane osłabieniem przekroju z jednoczesnym zachowaniem szczelności przegrody.

– uszczelnienie rys wymuszonych odbywa się poprzez kotwy na profilu, utrudniające infiltrację wody przez ścianę po powstaniu rysy.

– szczelność i podwyższona wytrzymałość ścian.

– małe koszty montażu.

 – można betonować jednocześnie dowolnie długie odcinki ścian.

Sposób  montażu

sposob-montazu-tasmy-pcv-rura-uszczelniajaca

 

– Przed zamontowaniem należy nacisnąć rurkę uszczelniającą poprzecznie do gładkich wypustek. W celu połączenia rurki z taśmą uszczelniającą na styku połączenia ściany z fundamentem.

– Założyć rurkę uszczelniającą np. na taśmę PVC, która jest zamontowana w miejscu łączenia płyty dennej ze ścianą. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby odstęp pomiędzy spodnią częścią rurki a dylatacją poziomą wynosił ok. 5cm.

Należy zwrócić uwagę na to, aby wysokość wylanego betonu była jednakowa z obu stron rurki, by nie zakłóciło to funkcjonowania rurki. Elementy mocujące należy rozmieścić w odległości ok. 50 cm. Beton należy dokładnie zawibrować.- Rurkę uszczelniającą należy zamontować za jej górny koniec oraz przymocować spinając klamerkami specjalne wałeczki na kotwach rurki.

– Nie wyjmować rurki usztywniającej z PVC w trakcie betonowania, lecz dopiero po stwardnieniu betonu.

– Przed betonowaniem stropu należy wyjąć rurę usztywniającą z PVC i wypełnić wnętrze rury uszczelniającej betonem.

Iniekcja

Wąż iniekcyjny

waz-iniekcyjny-zastosowanie-sposob-dzialania-montaz-wazne

 

 

  Zastosowanie:

 Wąż iniekcyjny służy do uszczelniania szczelin roboczych w betonowych elementach budowlanych, przepustach rurowych i innych      przerwach technologicznych. Stosując wąż iniekcyjny, nie musimy tworzyć szalunków np. dla obrzeży ani kłaść taśm lub blach do uszczelniania spoin. Wąż iniekcyjny składa się z rurki z PCV z okrągłymi otworami do równomiernego wtłaczania żywicy. Ochronę przed przenikaniem cząsteczek betonu w czasie betonowania stanowi otulina z gęstej tkaniny. Druga zewnętrzna otulina z tworzywa sztucznego chroni węże przed uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi w czasie układania lub betonowania. Obie warstwy otuliny przepuszczają jednak żywicę nawet przy niskim ciśnieniu. Żywica jest równomiernie rozprowadzana i dokładnie wypełnia szczelinę roboczą.

 

 

 Sposób działania:

 W przypadku gdy proces betonowania dwóch elementów budowlanych, np. płyty dennej / ściany jest przesunięty w czasie, proces kurczenia się betonu może spowodować tworzenie się rys. W zależności od wykorzystania i wymagań stawianych elementom budowlanym konieczne jest uszczelnienie rysy tak, aby nie przedostawała się do niej woda. W tym celu po wykonaniu pierwszego betonowego odcinka instaluje się wąż iniekcyjny, a podczas drugiego betonowania pokrywa się go betonem. Po zakończeniu procesu kurczenia, najwcześniej po 21 dniach, można przystąpić do wtłaczania żywicy. Żywica przedostaje się do szczeliny roboczej i jednocześnie uszczelnia wszystkie występujące w danym miejscu rysy.

 

 

 Montaż:

 Wąż iniekcyjny układa się centralnie z otuliną o grubości 8 cm na czystej wyrównanej powierzchni spoiny, jednak przy grubościach ścian powyżej 50 cm w odległości ok 25 cm od strony napływu wody. Do przymocowania służą kołki z obejmą lub obejmy z otworem, które umieszcza się co ok. 15 cm. Innym nawiązaniem są okrągłe siatki montażowe. Końcówki węża wkłada się do gniazda osłonowego, który należy umieścić w dobrze dostępnym miejscu. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie iniektorów. Długość jednego odcinka węża nie powinna przekraczać ok. 10 m. Należy zwracać uwagę na to, aby wąż nie był zagięty. Gdy wąż prowadzony jest najpierw poziomo, a potem w górę, miejsce przejścia z jednego położenia w drugie powinno mieć kształt „S”. Wąż nie może się znajdować zbyt blisko późniejszej krawędzi betonu, ponieważ podczas wtłaczania żywicy wytworzy się ciśnienie, które może uszkodzić beton, a tym samym uniemożliwić wtłaczanie żywicy.

 

 Ważne!

Podczas betonowania drugiego odcinka należy przestrzegać wskazówek dotyczących przygotowania spoiny oraz przeprowadzania procesu betonowania, które znajdują się w normie DIN 1045 i instrukcjach DBV. Prosimy zapoznać się z instrukcja montażu i ogólnym atestem nadzoru budowlanego.

waz-iniekcyjny-w-otulinie-w-tkaniny-obejmy-iniktor-puszka-siatka-montazowa

Quellgummi

Aktywne uszczelnianie

zdjecie-aktywne-uszczelnianie

 

Quellgummi – to innowacyjne, pęczniejące pod działaniem wody profile uszczelniające, stworzone z myślą o zapewnieniu skutecznego uszczelnienia przerw oraz dylatacji w konstrukcjach segmentowych (prefabrykaty betonowe/segmenty betonowe) dla ciśnienia wody maksymalnie 5 bar. Taśma wykonana jest gumy butylowej, pęczniejącej w wodzie żywicy, polietylenu i silikonu.

quellgummi-stosowane-sa-do-uszczelniania

Zdolność pęcznienia do ponad 400%

Podczas kontaktu z wodą zdolność pęcznienia jest 4 razy większa od wielkości pierwotnej. Działanie uszczelniające zostaje uzyskane poprzez wzrastające ciśnienie pęcznienia. Taśma nie traci swej funkcji uszczelniającej nawet wtedy, gdy szczelina charakteryzuje się zmienny rozmiarem. Także nierówności i szorstkość nie wpływają negatywnie na działanie pęczniejące taśmy. Uszczelnienie następuje przez nacisk. Proces pęcznienia jest odwracalny.

quellgummi-montowanie-schemat-uszczelnienia

Zastosowanie przy budowie tuneli.

Konstrukcje tunelowe, realizowane w ramach drążenia tuneli za pomocą urządzeń tarczowych (TBM), mają obecnie szczególne znaczenie przede wszystkim w przypadku konstrukcji o dużej głębokości, narażonych na ekstremalnie trudne warunki wód gruntowych. Metoda ta jest często stosowana w takich konstrukcjach jak metro, przewody wodociągowe, Miejskie systemy przewodów kanalizacyjnych, kanały kablowe itd. Przy tego rodzaju pracach budowlanych mogą być z powodzeniem wykorzystywane taśmy QUELLGUMMI. Najnowsze trendy dotyczące metod drążenia tuneli tarczą przewidują stosowanie różnych segmentów tubingowych, które na większych głębokościach i przy coraz wyższych ciśnieniach wody muszą być trwale i pewnie uszczelnione.

usczelnianie-drozenie-tuneli-nowoczesne-technologie

Kit trwale plastyczny Typ1 i Typ2

Kit trwale plastyczny

Kit trwale plastyczny to trwale elastyczny jednoskładnikowy klej Typ2 i uszczelniacz Typ1 na bazie polimerów, wiążący pod wpływem wilgoci z powietrza charakteryzujący się wysoką odpornością mechaniczną.

inno-elast, kit trwale plastyczny

 

Właściwości Kit-u trwale plastycznego

wlasciwosci-kitu-trwale-plastycznego-typ-1-typ-2,  kit trwale plastyczny

 

Sposób zastosowania kit-u trwale plastycznego Typ1 i Typ2

sposob-zastosowania-kitu-plastyczny-typ1-typ2-zdjecia-wykonanie-montaz,  kit trwale plastyczny

Masa trwale plastyczna Typ1 i Typ2

Masa trwale plastyczna to jednoskładnikowy, samopoziomujący zmodyfikowany polimerowo uszczelniacz znajdujący zastosowanie np. w uszczelnianiu budowli zgodnie z normą DIN 18195 oraz jako uszczelnienie nakładane na dowolne powierzchnie pionowe jako membrana oraz do uszczelniania dachów, ścian i stropów a także do zalewania fugi dylatacyjnej itd. Możliwość stosowania na betonie, stali, dachówkach, i innych podłożach, pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych. Masa trwale plastyczna stanowi rozwiązanie na ochronę przed wilgocią i przeciekami. Uniwersalny, odporny na wodę pod ciśnieniem powierzchniowy system uszczelniający do wszelakich rodzajów podłoży.

tabela-rozmiarow-wytrzymalosci-masa-typ-s-typ-v, masa trwale plastyczna

 

 

plachenelast-wykonanie-pracy-uczczelnianie-nakladanie, masa trwale plastyczna

 

Główne zalety Masy plastycznego 

glowne-zalety-masy-zdjecia-montaz-zalety, masa trwale plastyczna

Taśmy bentonitowe

Taśmy bentonitowe QUELLSTOP

Zastosowanie- Uszczelnienie poziomych i pionowych przerw technologicznych w elementach żelbetowych.

tasmy-bentonitowe-quellsrop-zastosowanie-tablea, Taśmy bentonitowe

Taśma bentonitowa QUELLSTOP 20-25 posiada większe możliwości pęcznienia niż zwykłe taśmy.

tasmy-bentonitowe-montaz-rozmiary-zdjecia-opis, Taśmy bentonitowe

Montaż QUELLSTOP

Taśmę bentonitową montujemy na wykonanym elemencie żelbetowym. Mocujemy ją do podłoża z zastosowaniem siatki z drutu ocynkowanego.

tasma-bentonitowa-montowanie-na-wykonnanym-elemencie, Taśmy bentonitowe

Taśmy bentonitowe QUELLSTOP można również stosować na elementach pionowych i jako uszczelnienie przejść dla rur PVC, stalowych i betonowych.

tasmy-bentonitowe-stosowanie-montaz, Taśmy bentonitowe

Podstawowe wymiary:

  • min. odległość QUEL. od ściany – 8 cm
  • rozstaw gwoździ do QUEL.- ok. 25 cm
  • min. rozstaw QUEL przy podwójnym montażu QUEL. na rurach – 4 cm
  • min. odległość QUEL. od krawędzi ściany przy montażu na rurach – 6 cm

Ważne: dla przejść rurowych należy stosować tylko taśmę QUEL. 10 x 15 S.

SFA-Contaflexaktiv

Listwa SFA

Listwa SFA stosowana jest do otrzymywania kontrolowanych pęknięć na ścianach. Montując listwy SFA możemy zabetonować długi odcinek ściany. Pokrycie listwy SFA taśmą z aktywnym bentonitem gwaran- tuje szczelną przerwę.

listwa-sfa-tabela-rozmiarow

SFA– Niekontrolowane pęknięcia powstają w przypadku braku fug roboczych W miejscach montażu listew SFA powstają kontrolowane pęknięcia na całej grubości ściany.

sfa-pekniecia-niekontrolowane-rysy-powstale-po-uzyciu-sfa

 

listwa-sfa-zamontowana-w-scianie-obliczenia-montaz-zdjecia

SFA montujemy między zbrojeniem ściany. Dla uzyskania wpustu ułatwiającego powstawanie rysy, można użyć kantówek. Zaleca się montaż SFA wraz z blachą ACF

Contaflexaktiv

Contaflexaktiv- system aktywnych uszczelnień

Opis techniczny systemu

Contaflexaktiv to nowoczesny system uszczelnień gwarantujący użytkownikowi stuprocentową szczelność obiektu. W systemie połączono zalety uszczelnień przegrodowych z aktywnym uszczelnieniem bentonitowym.

System Contaflexaktiv eliminuje wszystkie wady uszczelnień wykonywanych taśmami PVC i blachami, wynikających ze złego ułożenia taśmy, złego zawibrowania betonu oraz niepoprawnego wykonania kształtek czy łączenia poszczególnych odcinków. Równocześnie system w pełni wykorzystuje wszystkie zalety uszczelnień bentonitowym.

Podstawowym elementem systemu Contaflexaktiv jest blacha ocynkowana pokryta kilkumilimetrowa warstwa aktywnego bentonitu z warstwą rozpuszczalnej folii organicznej zabezpieczającej bentonit przed przedwczesnym pęcznieniem.

schemat-zastosowan-contaflexaktiv--system-aktywnych-uszczelnien