Copyright © 2019 ARS-3 Sp. z o.o. Sp. k.
Export Manager
  • +48 600 922 656
Open

Arsform + Uszczelnienia

arsform-schemat-zastosowan

Arsform 100 i arsform 200 są produkowane w wersji z uszczelnieniem przerwy roboczej.

W Arsform 100 i 200 uszczelnie- nia mogą być montowane w wersji pojedynczej, wykorzystującej jeden typ uszczelnienia lub w wersji wy- korzystującej dowolną kombinację.

Rodzaj lub kombinację uszczelnie- nia określa projekt wykonawczy.

Wszystkie stosowane uszczelnie- nia w Arsform są typu aktywnego.

 

 Szalunki z uszczelnieniem

Rodzaje stosowanych materiałów uszczelniających:

szalunki-z-zamontowanymi-uszczelniaczami